Slide-3 Slide-2
 
 
 
 
 

Święto Odzyskania Niepodległości - 11 listopada 2011 r.

 
 
 
 

Dzisiaj wielka jest rocznica -
Jedenasty Listopada!
Tym, co zmarli za Ojczyznę,
hołd wdzięczności Polska składa.

Im to, bowiem zawdzięczamy
wolność - polską mowę w szkole,
to, że tylko z ksiąg historii
poznajemy dziś niewolę.

Uroczyście biją dzwony,
w mieście flagi rozwinięto...
i me serce się raduje,
że obchodzę Polski święto.

Ludwik Wiszniewski "Jedenasty Listopada"   

Dnia 10 listopada 2011 roku uczniowie klas 0 i IV-VI  pod kierunkiem pani Wiesławy Kępińskiej zaprezentowali montaż słowno-muzyczny upamiętniający 93. Rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Apel był wyrazem pamięci o przodkach, którzy walczyli o wolność dla siebie i przyszłych pokoleń. Program przedstawiał, jak z patriotyzmu i entuzjazmu, z walki i idei wyłoniła się w 1918 roku niepodległa Polska. Program uświetniły zaprezentowane pieśni patriotyczne oddające w pełni echo tamtych wydarzeń.