Slide-3 Slide-2
 
 
 
 
 

Materiały edukacyjne będą teraz wysyłane za pomocą dziennika, dlatego prosimy uczniów i rodziców mających problem z zalogowaniem się lub korzystaniem z Librusa o zapoznaniem się z poniższymi instrukcjami lub kontakt z wychowawcami, w celu generowania nowych haseł.