Slide-3 Slide-2
 
 
 
 
 

W ramach wsparcia w nauce dla uczniów i ich rodziców udostępniamy e-maile nauczycieli. Każde wątpliwości, informacje, prośby o dodatkowe zadania prosimy kierować do odpowiednich nauczycieli na podane adresy e-mailowe bądź za pomocą dziennika:

Grabowska Iwona - iwonagrabowskaspzaborowo@gmail.com

Awietisjan Agnieszka - agnieszkaawietisjan1@gmail.com

Cieślak Małgorzata - malgorzatacieslakspzaborowo@gmail.com

Małgorzta Jędraszczak - jedraszczakmalgorzta.spzaborowo@gmail.com

Tadeusz Milczarski - milczarskitadeusz.spzaborowo@gmail.com

Bożena Nowakowska - nowakowskabozena.spzaborowo@gmail.com

Nowicki Robert - robertnowicki.spzaborowo@gmail.com

Piątkowska Monika - monikapiątkowska1986@gmail.com

Wioleta Przybyszewska -  przybyszewskawioleta.spzaborowo@gmail.com

Elżbieta Sekular - sekularelzbieta.spzaborowo@gmail.com

Edyta Strzelecka - strzeleckaedyta.spzaborowo@gmail.com

Urszula Swatek - swatekurszula.spzaborowo@gmail.com

Sylwia Tarnicka - tarnickasylwia@gmail.com

Elżbieta Wójcik - wojcikelzbieta.spzaborowo@gmail.com

Urszula Żochowska - zochowskaurszula.spzaborowo@gmail.com